how to make a site for free

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Grupa Badawcza

PROFIL BADAWCZY

Obszary działalności grupy badawczej ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII koncentrują się wokół tematyki wykorzystania odnawialnych źródeł energii, ze szczególnym uwzględnieniem energii geotermalnej i pomp ciepła. Jednym z głównych pól działalności naszej grupy badawczej jest lokalne rozpoznanie możliwości efektywnego wykorzystania geotermii głębokiej i płytkiej, jak również wdrożenie innowacyjnych technologii w tym zakresie.

Kompetencje
grupy badawczej

Wybrane publikacje
zespołu

Zespół
grupy badawczej

Projekty badawcze

W ramach projektów badawczych zespół realizuje tematykę określania potencjału geotermalnego różnych rejonów Polski i wskazywania miejsc szczególnie predysponowanych do efektywnego zagospodarowania wód i energii geotermalnej, wraz z określeniem spodziewanych efektów energetycznych i ekologicznych funkcjonowania instalacji geotermalnych. Prowadzimy badania nad efektywnością pracy pomp ciepła w różnych warunkach i doborem tego rodzaju instalacji dla warunków rzeczywistych. Testujemy i analizujemy rozwiązania
w zakresie integracji różnych instalacji wykorzystujących potencjał energetyczny lokalnych, odnawialnych źródeł energii w celu redukcji zagrożeń środowiskowych, społecznych i ekonomicznych współczesnego świata. Ponadto, wykonujemy oceny potencjału energetycznego tego typu źródeł dla odbiorców indywidualnych, jak również miast, gmin i szerszych społeczności.

Działalność dydaktyczna

Oprócz działalności badawczej Grupa Badawcza OZE prowadzi także działalność dydaktyczną mającą na celu kształcenie kadr dla sektora OZE w Polsce i za granicą (kierunek Ekologiczne Źródła Energii na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska). Prace badawcze
i dydaktyczne prowadzone są m.in. w nowoczesnym, specjalistycznym Centrum Zrównoważonego Rozwoju
i Poszanowania Energii AGH WGGiOŚ w Miękini wyposażonym w instalacje naukowo-dydaktyczne
z zakresu odnawialnych i ekologicznych źródeł.


W kręgu naszych zainteresowań badawczych jest analiza
i opracowywanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie odnawialnych źródeł energii, ich promocja i rozpowszechnianie,
a tym samym podejmowanie działań na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego.

GRUPA BADAWCZA

Zapraszamy do zapoznania się z naszym zespołem badawczym.

dr hab. inż.
Anna Sowiżdżał,
prof. AGH

KIEROWNIK

prof. dr hab. inż.
Wojciech Górecki

prof. dr hab. inż.
Barbara Tomaszewska

dr hab. inż.
Leszek Pająk,
prof. AGH 

dr hab. inż.
Michał Stefaniuk,
prof. AGH

dr inż.
Tomasz Maćkowski

dr inż.
Michał Kaczmarczyk

dr inż.
Anna Wachowicz-Pyzik

dr inż.
Wojciech Luboń

mgr inż.
Jarosław Kotyza

mgr inż.
Marek Hajto

mgr inż.
Grzegorz Pełka

mgr inż.
Katarzyna Brawiak

mgr inż.
Adam Cygal

mgr inż.
Anna Chmielowska

mgr inż.
Elżbieta Hałaj

mgr
Dominika Dawiec

mgr inż.
Magdalena Sobczyk

mgr inż.
Bartłomiej Ciapała

mgr inż.
Maciej Szymanek

KOMPETENCJE

GRUPY BADAWCZEJ

Analiza możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii
w określonych lokalizacjach

1

Ocena potencjału energetycznego odnawialnych źródeł energii

2

Efekty ekologiczne i ekonomiczne zastosowania odnawialnych źródeł energii

3

Edukacja, promocja i rozpowszechnianie wiedzy z zakresu odnawialnych źródeł energii

4

Analiza potencjału geotermalnego i projektowanie instalacji geotermalnych

5

Dobór pomp ciepła i projektowanie instalacji bazujących na pompach ciepła

6

Badania nad wprowadzaniem innowacyjnych rozwiązań w zakresie geotermii płytkiej i głębokiej

7

Integracja różnych nośników energii, ze szczególnym uwzględnieniem nośników energii odnawialnej

8

Rozpoznawanie i analiza systemów geotermalnych z wykorzystaniem metod geofizycznych i modelowań numerycznych

9

Narzędzia informatyczne w OZE

10

LABORATORIA

Laboratorium Odnawialnych Źródeł i Poszanowania Energii w Miękini jest wyposażone w:

• instalację grzewczą z pompami ciepła i kolektorami słonecznymi
• stanowiska dydaktyczne z pompami ciepła
• małą turbinę wiatrową wraz z wiatrową stacją pomiarową
• stanowisko montażu kolektorów słonecznych
• system archiwizacji danych z instalacji grzewczych
• system zarządzania budynkiem BMS
• stanowisko układów hybrydowych słoneczno-wiatrowych
• stanowisko dydaktyczne z ogniwami paliwowymi
• badawczą instalacje fotowoltaiczną
• stanowisko testów polowych nowych typów modułów fotowoltaicznych
• stanowisko badawcze pomp ciepła do ciepłej wody użytkowej
• stanowisko badawcze otworowych wymienników ciepła
• urządzenie do przeprowadzania testów reakcji termicznej górotworu
• stanowisko dydaktyczne do badania biopaliw stałych
• stanowisko dydaktyczne do testowania biogazodochodowości
• stanowisko dydaktyczne – kotłownia na pelety

Wybrane publikacje

Zapraszamy do zapoznania się z wybranymi publikacjami członków naszej grupy badawczej

1

Variability of lithofacial parameters of Lower Jurassic geothmermal aquifer in the Malanów region revealed by interpretation of geophysical well logs and seismic data

Anna SOWIŻDŻAŁ, Tomasz MAĆKOWSKI, Anna WACHOWICZ-PYZIK

2

Thermal waters of central Poland: a case study from Mogilno-Łódź Trough, Poland

Anna SOWIŻDŻAŁ, Marek HAJTO, Elżbieta HAŁAJ

3

Geological conditions of geothermal resource occurrences in Poland

Anna SOWIŻDŻAŁ, Wojciech GÓRECKI, Marek HAJTO

4

Energetic and environmental aspects of individual heat generation for sustainable development at a local scale — a case study from Poland

Michał KACZMARCZYK, Anna SOWIŻDŻAŁ, Barbara TOMASZEWSKA

5

Geological and thermodynamic analysis of low enthaply geothermal resources to electricity generation using ORC and Kalina Cycle technology

Michał KACZMARCZYK, Barbara TOMASZEWSKA, Leszek PAJĄK

6

Could geothermal water and energy use improve living conditions?: environmental effects from Poland

Anna SOWIŻDŻAŁ, Anna CHMIELOWSKA, Barbara TOMASZEWSKA, Agnieszka OPERACZ, Józef CHOWANIEC

7

Seismic methods in geothermal water resource exploration: case study from Łódź Trough, central part of Poland

Tomasz MAĆKOWSKI, Anna SOWIŻDŻAŁ, Anna WACHOWICZ-PYZIK

8

Recognition of Lower Cretaceous geothermal potential of Central Poland with the application of geophysical methods

Anna SOWIŻDŻAŁ, Tomasz MAĆKOWSKI, Anna WACHOWICZ-PYZIK

9

Geothermal energy resources in Poland – Overview of the current state of knowledge

Anna SOWIŻDŻAŁ

10

An analysis of the power demand and electricity consumption of automatic pellet boiler

Grzegorz PEŁKA, Wojciech LUBOŃ, Daniel MALIK

11

Analysis of thermal parameters of Triassic, Permian and Carboniferous sedimentary rocks in central Poland

Anna SOWIŻDŻAŁ, Michał KACZMARCZYK

12

Possibilities of petrogeothermal energy resources utilization in central part of Poland

Anna SOWIŻDŻAŁ

13

Atlases of geothermal waters and energy resources in Poland

Wojciech GÓRECKI, Anna SOWIŻDŻAŁ, Marek HAJTO, Anna WACHOWICZ-PYZIK

Mobirise
Adres

30-059 Kraków
Al. Mickiewicza 30

Dane kontaktowe

E-mail: oze-kse@agh.edu.pl
Telefon: +48 (12) 617 38 43

Strony internetowe

www.agh.edu.pl
www.ggios.agh.edu.pl
www.kse.agh.edu.pl

Akademia
Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica
w Krakowie

Wydział
Geologii, Geofizyki
i Ochrony Środowiska

Katedra Surowców
Energetycznych

Dane kontaktowe

+48 (12) 617 38 43 
oze-kse@agh.edu.pl

30-059 Kraków
Al. Mickiewicza 30